Historicalfashion: Perugia shoe, c. 1935

Historicalfashion: Perugia shoe, c. 1935

Categories:   Abigail's Pins

Comments